Welcome to Arsha Vidya Kendra, Bangalore

Arsha Vidya Kendra, Bangalore is an institute for the study and teaching of Advaita Philosophy. Arsha Vidya Kendra was established by Padmabhushan Awardee, H.H. Swami Dayananda Sararswati.